ВУЗ ШАГ
 

Нікополь. Нікопольська школа № 17

 
23 листопада 2019 року на базі КЗ "ННВК №15" пройшов II етап XX Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Учениця 7 класу нашої школи Москаленко Поліна зайняла I місце серед учнів 7-х класів шкіл міста. Вітаємо Москаленко Поліну з перемогою і бажаємо творчих злетів і нових перемог!

Звіт керівника закладу

Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №17

відділ освіти і науки Нікопольської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт директора школи

Гуртового Анатолія Сергійовича

за звітний період

2018-2019 навчального року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нікополь

 2019


 

ВСТУП

 

Як директор школи протягом звітного періоду я керувався статутом школи, діючим законодавством України, зокрема, Законом України «Про освіту», Законом України «Про загальну середню освіту», Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти» та іншими нормативно-правовими документами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

У 2018-2019 навчальному році до керівного складу навчально-виховної роботи входили:

Гуртовий А.С. – директор школи;

Пилипенко О.В. – заступник директора з навчально-виховної роботи;

 1. Управлінська діяльність

Протягом навчального року було проведено п’ять планових засідань педагогічної ради школи:

 1. «Про підготовку до нового навчального року» (серпень 2018);
 2. «Захист інновацій Нової Української Школи» (листопад 2018);
 3. «Індикатори сучасної якісної освіти: інноваційна діяльність, творчо-пошукова активність, продуктивна співпраця учасників навчально-виховного процесу» (січень 2019);
 4. «Педагогічна майстерність вчителя – сукупність певних якостей особистості вчителя, які визначаються високим рівнем його психолого-педагогічної підготовки, здатністю оптимально вирішувати педагогічні завдання» ( березень 2019);
 5. «Попередні підсумки 2018-2019 навчального року» (червень 2019).

На засіданнях педагогічної ради розглядались питання методичної,управлінської, аналітичної діяльності педколективу. Серед них можна виділититакі як:

 • створення позитивного іміджу школи;
 • про інновації в новій українській школі;
 • інклюзивне навчання дітей із особливими освітніми потребами;
 • про заборону збору коштів та благодійних внесків;
 • обговорення вибору підручників для 2-х, 6-х класів;
 • про підготовку учнів 9-х класів до ДПА.
 1. Кадрове  забезпечення

Відповідно до ст. 45 Закону України «Про загальну середню освіту» штатний розпис закладу затверджує директор школи на підставі Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених відділом освіти і науки Нікопольської міської ради.

Кадрове забезпечення школи здійснюється в повній відповідності з навчальними планами загальноосвітнього навчального закладу. Пріоритетом у підборі кадрів є володіння навичками ІКТ, прагнення до саморозвитку, активної професійної діяльності, комунікабельність.

У закладі освіти працює 24 працівники, з них 15 вчителів.

Кадровий склад за категоріями у вчителів виглядає наступним чином:

 

Вища кваліфікаційна категорія: 6;

І кваліфікаційна категорія: 5;

ІІ кваліфікаційна категорія: 1;

Спеціаліст: 1;

 

Тарифний розряд: 2.

Також деякі педагогічні працівники нагороджені грамотами, почесними грамотами та знаком «Відмінник освіти України». Кількісно це виглядає так:

Почесною грамотою відділу освіти і науки Нікопольської міськради

Грамотою департаменту освіти і науки, молоді та спорту (управління освіти і науки) ОДА

Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України

Знаком «Відмінник освіти України»

3

0

0

0

Підвищення освітнього рівня вчителів є першочерговим завданням адміністрації школи, передбаченим перспективним планом роботи. Атестація педагогічних працівників школи проводиться з метою активізації творчої професійної діяльності вчителів.

Атестація вчителів школи як чинник виявлення професіоналізму, компетентності вчителя, відіграє важливу роль у результативності навчально-виховного процесу.

Згідно плану вчителі, які атестувалися, були ознайомлені з нормативними документами щодо атестації.

У 2018-2019 навчальному році згідно списку педагогічних працівників для атестації атестувалося 15 педагогічних працівників:

 • вчитель російської мови та зарубіжної літератури Вовк Тетяна Володимирівна;
 • вчитель історії та права Пироговська Ганна Михайлівна;
 • вчитель математики Чернова Маргарита Сергіївна;

Було складено графік відкритих уроків та позакласних заходів вчителів, які атестувалися. Уроки та заходи згідно графіка були проведені. Організовано вивчення системи досвіду роботи вчителів, які атестувалися.

 1. Методична робота

У 2018-2019 навчальному році педагогічний колектив школи працював над методичною проблемою: «Освітні стратегії соціалізації особистості демократичного суспільства».

Головною метою було забезпечення всебічного розвитку особистості шляхом навчання і виховання, які ґрунтуються на загальнолюдських цінностях та принципах науковості, полікультурності, єдності навчання і виховання на засадах гуманізму, демократії, громадянської свідомості, взаємоповаги між націями і народами, інтересах людини, родини, суспільства та держави.

У навчальному закладі функціонує 1 комп’ютерний клас. Мультимедійні проектори встановлені у кабінетах  1 та 2 класу НУШ. Усі учасники навчально-виховного процесу мають вільний доступ до шкільної мережі Wi-Fi. Право на користування технікою мають усі педагогічні працівники, під контролем особи, що відповідає за кабінет.

З метою створення єдиного інформаційного простору закладу у звітному періоді продовжував свою роботу шкільний веб-сайт. Контент веб-сайту постійно оновлюється. На шкільному веб-сайті представлена управлінська діяльність, фінансова документація, установча документація, навчальна та виховнаробота, діяльність з охорони безпеки життєдіяльності усіх учасників навчально-виховного процесу.

У 2018-2019 навчальному році було організовано роботу методичнихоб’єднань: учителів гуманітарно-естетичного циклу, вчителів початкової ланки, класних керівників. Змістом роботи методичних об’єднань стала аналітична, організаційна, діагностична, науково-практична та інформаційна діяльність. Були затверджені плани їхньої роботи, науково-методичні проблеми, визначено керівників методичних об’єднань.

 1. Матеріально-технічна база школи

Для забезпечення ефективності навчально-виховного процесу, оволодіння учнями базовими навчальними вміннями і навичками, спрямованих на розвиток здібностей кожної дитини адміністрацією створюються належні умови.

Бібліотека забезпечує учнів лише необхідною літературою, а отримати необхідні знання їм допомагають можливості кабінетів:

 • кабінет інформатики;
 • кабінет фізики та математики;
 • кабінет української мови та літератури;

Кожного року виконуються косметичні ремонти в усіх кабінетах.

Забезпеченість закладу меблями — 100%. Більшість кабінетів і класних кімнат відповідає типовим перелікам та вимогам навчальних програм.

У 2019 році  була  прийнята в експлуатацію система пожежної сигналізації (СПЗ).

 1. Фінансово-господарська діяльність

Фінансово-господарська діяльність школи здійснюється відповідно до статуту на основі прийнятого бюджету. Фінансування потреб школи здійснюється через бухгалтерію закладу.

Джерелами фінансування є:

 • кошти управління освіти Нікопольської міської ради ;
 • благодійні внески батьків;
 • благодійні внески фізичних осіб.

Протягом навчального року систематично і вчасно здійснювалася виплата заробітної плати працівникам школи, на які було виділено      2737812грн.

Також вчасно виплачувалися кошти за спожиті школою електроенергію, водо- та газопостачання. За звітний період на оплату послуг було виділено:

Газопостачання

Водопостачання

Електроенергія

На оплату послуг (крім комунальних)

-

3400 грн

211 400 грн

97434 грн

КЕК 2210 виділено 5304 грн (придбання дезактину, придбання канцтоварів, господарчі товари).

На харчування 229055 грн.

 1. Навчальні досягнення учнів

В минулому навчальному році в  школі  навчалося  125 учнів в 8 класах:    1-4 кл. – 65 учнів,  5 -9 кл. – 60 учнів.

 14  учнів школи закінчили  навчальний  рік  із  високим  рівнем  знань ( 11 %) та нагороджені Похвальними листами,  достатнім  50  учнів  (40%),  38  учнів - з  середнім  рівнем  знань  (30,5%), з початковим рівнем – 2 учнів (2%).  Якість  знань  - 51%

  У 2018-2019 н.р. в початковій школі навчалося 65  учнів, із них 19 учнів 1-го класу оцінювались вербально, навчальні досягнення учнів 2-4-х класів оцінювалися за 12-бальною шкалою. Навчальний рік на відмінно закінчили і отримали Похвальні листи за особливі успіхи у навчанні 8 учнів 2-4-х класів, що становить 12%, 29 учнів закінчили 2-4-й клас з достатнім та високим рівнем навчальних досягнень (7-12 балів), що становить 45%.

По класах цей показник складає:

2 клас – 8 учнів/66% (вчитель Пилипенко А.Т.)

3 клас – 11 учнів/52% (Вчитель Білошнікова О.В.)

4- клас – 8 учнів/77% (вчитель Воробйова О.М.)

 В 4 класі в травні 2019  року успішно пройшла державна підсумкова атестація учнів з української мови, читання та математики. Результати ДПА наступні:

Кількість учнів

Писали

Предмети

Математика

Українська мова

 

Рівень досягнень учнів у навчанні / кількість / % /

П

С

Д

В

П

С

Д

В

 

13

13/1

0

6

4

3

0

3

9

1

 

 

 

-

46%

31%

23%

-

23%

69%

7,7%

 

 

 

 

   У 2018-2019 н.р. в середній школі (5-9 класи) навчалося 60 учнів. Навчальний рік на відмінно закінчило 6  учнів (10%), які отримали Похвальні листи за особливі успіхи у навчанні.

35 учнів закінчило 5-9 класи з достатнім та високим рівнем навчальних досягнень (7-12 балів), що становить 58%.

 По класах цей показник становить:

5 клас – 9 учнів /60%

6 клас – 9 учнів / 60%                                                                                                     

8 клас – 10 учнів/55,5%

9 клас – 7 учнів/58%

Майже 50% учнів 2-9 класів протягом року приймали участь у таких всеукраїнських конкурсах та інтернет-олімпіадах.

Учні 8-9 класів щорічно приймають участь у І та ІІ етапі Всеукраїнських учнівських предметних олімпіад.

За результатами навчальних досягнень протягом поточного навчального року  відзначено учнів 1 класу:

 • Бірюка Ігоря;
 • Бакаєва Єгора;
 • Грицай Нікіту;
 • Капулу Марію;
 • Румянцеву Софію;

нагороджено похвальними грамотами таких учнів:

 • Бочарову Вероніку, 2 клас;
 • Жернакову Сніжану, 3 клас;
 • Мороз Альону, 3 клас;
 • Говейну Олександру, 3 клас;
 • Якимця Максима, 3 клас;
 • Трифонову Софію, 3 клас;
 • Шадріна Леоніда, 3 клас;
 • Онищенко Дар’ю, 4 клас; 
 • Москаленко Поліну, 6 клас;
 • Лісанова Романа, 6 клас;
 • Жернакову Діану, 6 клас

нагороджено грамотами призерів та учасників міських предметних олімпіад:

 • Жернакову Сніжану, ученицю 3 класу, за участь в інтегрованій олімпіаді з ОТМ та трудового навчання «Цікава математика»;
 • Говейну Олександру, ученицю 3 класу, за участь в інтегрованій олімпіаді з ОТМ та трудового навчання «Цікава математика»;
 • Романовського Іллю, учня 4 класу, за участь в олімпіаді з математики;
 • Онищенко Дар’ю, ученицю 4 класу, за участь в міському конкурсі знавців української мови імені П.Яцика;
 • Говейного Ярослава, учня 5 класу, за участь в міському конкурсі знавців української мови імені П.Яцика;
 • Москаленко Поліну, ученицю 6 класу, за участь в міському конкурсі знавців української мови імені П.Яцика;
 • Ліхван Марію, ученицю 8  класу, за участь в міському конкурсі знавців української мови імені П. Яцика та в олімпіаді з російської мови;
 • Малишка Миколу, учня 9 класу, за участь в міських олімпіадах з хімії, математики та російської мови;
 • Волкова Дмитра, учня 9 класу, за участь в міському конкурсі знавців української мови імені П.Яцика.
 1. НУШ: Нова Українська Школа

У 2018-2019 навчальному році у всіх навчальних закладах України було запроваджено навчання згідно правил Нової Української Школи.  Концепція НУШ  - ідеологія реформи повної загальної середньої освіти, почала діяти у 2018 році. Реформа орієнтована на те, щоб «зробити випускника школи конкурентноздатним у ХХІ столітті – випустити з школи всебічно розвинену, здатну до критичного мислення цілісну особистість; інноватора, здатного змінювати навколишній світ та вчитися впродовж життя».

Для впровадження НУШ були здійснені закупівлі на такі суми:

Меблі 24 700 грн

Мультимедіа 25 217 грн

Дидактичні матеріали 73 870 грн

 1. Медичне обслуговування учасників навчально-виховного процесу

Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення учнів та вчителів у закладі обладнаний медичний пункт, де працює шкільна медична сестра, яка організовує систематичне та планове медичне обслуговування учнів, забезпечує профілактику дитячих захворювань. Щорічно на базі лікарні діти проходять медичне обстеження. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік.

Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування у школі. Організація харчування учнів закладу регламентується Законами України «Про освіту» (ст. 25), «Про загальну середню освіту» (ст. 22), «Про охорону дитинства (ст. 5), постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2014 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах»,  іншими нормативними документами. Згідно з вищезазначеними документами учні 1-4 класів забезпечуються безоплатним одноразовим харчуванням. Гаряче харчування учнів 5-9  класів відбувалось за бажанням у буфеті школи.

 1. Охорона праці та безпеки життєдіяльності

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей в побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педагогічного колективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, інших чисельних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи проводиться під постійним контролем адміністрації школи.

На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі у учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності.

    Питання охорони праці та попередження травматизму обговорювалися на нарадах  при директорові. Вивчаючи стан травматизму  серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків створення безпечних умов навчання. В школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проведено відповідну роботу з учителями. Причини вивчення травм з’ясовуються, аналізуються, відповідно до цього складаються акти та проводяться профілактичні заходи. Традиційними в школі є тижні безпеки дорожнього руху, знань пожежної безпеки, сприяння здорового способу життя та безпеки життєдіяльності, охорони праці, День цивільного захисту населення.

 1. Виховна робота у закладі

В закладі були організовані гуртки із танців (вч.початкової ланки Теребріна Ю.О..) та вокальний гурток (вчитель музики Білий В.В.).

 

Однією із задач виховної роботи школи є формування ціннісного ставлення до себе (вміння цінувати себе як унікальну та неповторну особистість, знати наслідки негативного впливу шкідливих звичок на здоров'я, прагнення бути фізично здоровою людиною). У зв’язку з цим протягом 2018-2019 навчального року з учнями у школі проводилась робота щодо  безпеки життєдіяльності та запобігання дитячого травматизму: Тиждень безпеки дорожнього руху, Тиждень безпеки життєдіяльності, Тиждень профілактики правопорушень, Тиждень пожежної безпеки, бесіди, ігри, усні журнали  дискусії присвячені правилам збереження здоров’я та життя, пропаганді здорового способу життя та правомірної поведінки  дітей та молоді.

25 квітня 2019 року був проведений День Цивільного захисту, в рамках якого класні керівники 1-9 класів провели виховні години, присвячені обговоренню питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, відпрацьовувались дії учасників навчального процесу у разі оповіщення сигналу «Увага всім».

Протягом навчального року робота класних керівників з  учнями щодо безпеки життєдіяльності та запобігання дитячого травматизму мала систематичний характер (двічі на місяць): проводились  заплановані  бесіди  та інструктажі з безпеки життєдіяльності.

Перед канікулами  проводились єдині уроки з безпеки життєдіяльності учнів, під час яких діти записували пам’ятки, робилися записи в класних журналах.

Питання щодо запобігання дитячого травматизму розглядалися на нарадах при директорові, засіданнях методичного об’єднання класних керівників. Перед кожним виїздом у театр, на екскурсії, змагання з учнями проводились цільові інструктажі з техніки безпеки життєдіяльності та видавалися відповідні накази.

Класні керівники проводили додаткові профілактичні бесіди з учнями про негативний вплив нікотину та вживання алкоголю, наркотичних речовин на організм людини.

Інформаційною можливістю для пропаганди досягнень школи був шкільний сайт як інтернет-представництво школи у відкритому інформаційно-освітньому середовищі. Адже сучасна школа поряд з основним призначенням - навчати та виховувати дітей - має бути осередком інформації, яка зацікавить громадськість, батьків, педагогів та учнів. Шкільний сайт має виконувати функції візитки школи, яка полягає у представленні відомостей про школу: сфера діяльності, перелік послуг, контактні телефони, адреса навчального закладу. Крім цього сайт школи несе функцію інформаційного листка: оголошення про проведення всіх цікавих навчальних, виховних заходів, висвітлення цікавих матеріалів заходів та фотоматеріалів.

 

За результатами участі в міських виховних заходах було нагороджено грамотами учасників міських спортивних заходів:

 учасників змагань з настільного тенісу (І місце):

 • Волкова Дмитра,  9 клас
 • Волохова Івана, 8 клас
 • Ліхван Марію, 8 клас;

 учасників спартакіади з легкої атлетики «Старти надій» (ІV місце):

 • Козлова Володимира, 8 клас;
 • Чернявського Данила, 8 клас;
 • Ліхван Марію, 8 клас;
 • Ванду Антоніну, 8 клас;
 • Лісанова Романа, 6 клас;
 • Суменкіна Ярослава, 6 клас;
 • Жернакову Діану, 6 клас;
 • Романовську Софію, 6 клас

учасників змагань з футболу на кубок «Шкіряний м’яч» (ІІІ місце):

 • Козлова Володимира, 8 клас;
 • Кочергу Дениса, 8 клас;
 • Муравського Павла, 8 клас;
 • Чернявського Данила, 8 клас;
 • Волохова Івана, 8 клас;
 • Волкова Дмитра, 9 клас.

 учасників змагань з піонерболу (ІІІ місце):

 • Лісанова Романа, 6 клас;
 • Сегеду Івана, 6 клас;
 • Шевякову Дарину, 8 клас;
 • Ліхван Марію, 8 клас;
 • Муравського Павла, 8 клас;
 • Дашка Павла, 8 клас;
 • Чернявського Данила, 8 клас.

учасника вікторини «Знавець олімпійського спорту»

 • Кочергу Дениса, 8 клас

 За участь у Всеукраїнській військово-патріотичній грі «Сокіл» («Джура»):

 • Волкова Дмитра, 9 клас;
 • Малишка Миколу, 9 клас;
 • Москаленко Поліну, 6 клас;
 • Жернакову Діанк, 6 клас;
 • Романовську Софію, 6 клас;
 • Лісанова Романа, 6 клас;
 • Суменкіна Ярослава, 6 клас;
 • Батрака Дениса, 6 клас

 За участь в міському турнірі «Що? Де? Коли?»:

 • Браташа Олексія, 5 клас;
 • Жернакова Дениса, 5 клас;
 • Глєбову Юлію, 5 клас;
 • Іванченко Варвару, 5 клас;
 • Воробйова Миколу, 5 клас
 • Кобзарьова Сергія, 5 клас;
 • Говейного Ярослава, 5 клас;

 За участь у міській грі-випробуванні «Червоний, жовтий, зелений»:

 • Браташа Олексія, 5 клас;
 • Кобзарьова Сергія, 5 клас;
 • Воробйова Миколу, 5 клас;
 • Іванченко Варвару, 5 клас;
 • Глєбову Юлію, 5 клас;
 • Говейного Ярослава, 5 клас;
 • Жернакова Дениса, 5 клас

 За участь у міському етапі Всеукраїнського фестивалю Дружин юних пожежників:

 • Пилипенка Владислава, 9 клас;
 • Малишка Миколу, 9 клас;
 • Волкова Дмитра, 9 клас;
 • Батрака Дениса, 6 клас;
 • Лісанова Романа, 6 клас;
 • Нечета Олександра, 8 клас

 

Виховання в школі здійснюється на кращих народних та сімейних традиціях. Педагогічний колектив намагається виховувати морально та фізично здорове покоління, працює над створенням атмосфери емоційної захищеності, тепла, любові, забезпеченням духовної єдності поколінь, збереженням родинних традицій, вивченням родоводу, прилученням дітей до народних звичаїв, обрядів, вихованням в них національної свідомості і самосвідомості.